Prejsť k obsahu  Prejsť k hlavnému menu
Jednotka v internetovom poradenstve
a výkonnostnom marketingu

KPI - Key Performance Indicator

KPI - Kľúčové ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicator) sú základným prvkom systémov pre meranie výkonnosti a pomáhajú organizáciám dosahovať stanovené ciele. 
Jedná sa o konkrétnu merateľnú hodnotu pri vykonávaní daného procesu.

V každom podniku je samozrejme, mnoho procesov, ktoré možno merať veľmi efektívne. Sledovaním aktuálnych hodnôt ukazovateľov a porovnávaním so stanovenými hodnotami následne smeruje vedúcich pracovníkov organizácie ku kritickým miestam, kde je potrebné  zlepšiť vykonávanie stanovených procesov tak, aby sa dosiahli vytýčené ciele. 

Jednotlivé KPI sú presne ukotvené v procesnej štruktúre organizácie. Pri definícii KPI sa spravidla postupuje zhora nadol - od strategických cieľov podniku k operatívnym cieľom jednotlivých procesov.

Praktické zásady pre navrhovanie KPI

 • Účelnosť ukazovateľa
  Užívatelia by si mali uvedomiť, čo presne chcú merať a zistiť.
 • Jednoznačnosť ukazovateľa
  Ukazovateľ musí byť interpretovateľný len jedným spôsobom.
 • Zistiteľnosť ukazovateľa
  Pre meranie ukazovateľa musia byť v podniku dostupné dáta. Ich zaistenie môže byť častokrát náročné.
 • Interpretácia ukazovateľa
  Užívatelia musia byť schopní KPI správne chápať a využívať

Certifikáty a členstvo v odborných asociáciách

16 našich konzultantov má medzinárodný certifikát Google Analytics Individual qualification a 23 našich PPC špecialistov získalo certifikát Google AdWords!

Google Partner   

Všetky certifikáty

Poznajte príbeh H1Slovakia

H1Slovakia je sesterská spoločnosť jedničky na českom trhu, agentúry H1.cz. Túto pozíciu mienime upevniť v rámci celoeurópskeho trhu. 

2007
Vzniká H1.cz
2008
Zakladáme firemný Facebook a Twitter
2009
Lupa vyhlasuje náš Twitter ako najprofesionálnejší profil v ČR
2010
Spravujeme najväčšie útraty na trhu PPC reklamy
2011
Spojenie firiem Ataxo a H1.cz
2012
Vznik H1Slovakia

Prihláste sa k odberu spravodaja H1Slovakia

Odborné články a pozvánky na konferencie alebo školenia, nové informácie o ľuďoch a nových projektoch. Po prihlásení darček zdarma: Kniha 10 × 10 chýb v internetovom marketingu

Prihlásením odberu súhlasím so spracovaním os. údajov podľa zákona

ZavrieťZavrieť

Chcete si přečítať skvelý článok? Ísť na konferenciu, kde prednášajú (há)jednotky? A byť v centre diania?

Registrujte se a sledujte aktuality ze sveta online a výkonnostného marketingu.