Prejsť k obsahu  Prejsť k hlavnému menu
Jednotka v internetovom poradenstve
a výkonnostnom marketingu

NDA - Non-Disclosure Agreement

NDA (Non-Disclosure Agreement) - je dohoda, v ktorej sa človek zaväzuje, že získané informácie použije len na dohodnuté účely, nebude ich ďalej šíriť.

NDA ako predzmluvný vzťah sa uzatvára za účelom sprístupnenia dát, informácií a požiadaviek zákazníka tak, aby bol zákazník bez obáv, že tieto citlivé informácie spadajú pod obchodné tajomstvo, know how alebo dôverné informácie a nebudú zneužité iným subjektom. Zmyslom prvotného sprístupnenia dát a úvodnej analýzy je vždy vypracovanie konkrétnej ponuky zhotoviteľa softwaru (IT firmy, dodávateľa) obsahujúci návrh konkrétneho softwarového riešenia a rovnako tak cena implementácie, prípadne servisu a údržby. 

Typy NDA

NDA môže byť jednostranná alebo obojstranná:

  • Jednostranná NDA: Jednostranná dohoda, kedy jedna strana chce poskytnúť isté informácie inej osobe, ale tieto informácie musia zostať utajené z nejakého dôvodu, napr. kvôli požiadavkám potrebných na uplatnenie patentových zákonov, alebo na ubezpečenie, že druhá strana nebude používať a nezverejní informácie bez kompenzácie.
  • Obojstranná NDA: Dohoda medzi dvoma stranami, kde obe strany budú dodávať informácie, ktoré majú zostať v tajnosti. Tento typ zmluvy je bežný, keď podnikatelia uvažujú o spoločnom podnikaní alebo zlúčení.

Obsah NDA

Dohoda o mlčanlivosti môže chrániť ľubovoľný typ informácií, ktoré nie sú všeobecne známe. Avšak dohoda o mlčanlivosti môže tiež obsahovať ustanovenia, ktoré ochránia osobu, ktorá prijíma informácie. V prípade, že v prípade, že získa zákonným spôsobom informácie z iných zdrojov, tak by nemal byť povinný uchovávať informácie v tajnosti. 

Certifikáty a členstvo v odborných asociáciách

16 našich konzultantov má medzinárodný certifikát Google Analytics Individual qualification a 23 našich PPC špecialistov získalo certifikát Google AdWords!

Google Partner   

Všetky certifikáty

Poznajte príbeh H1Slovakia

H1Slovakia je sesterská spoločnosť jedničky na českom trhu, agentúry H1.cz. Túto pozíciu mienime upevniť v rámci celoeurópskeho trhu. 

2007
Vzniká H1.cz
2008
Zakladáme firemný Facebook a Twitter
2009
Lupa vyhlasuje náš Twitter ako najprofesionálnejší profil v ČR
2010
Spravujeme najväčšie útraty na trhu PPC reklamy
2011
Spojenie firiem Ataxo a H1.cz
2012
Vznik H1Slovakia

Prihláste sa k odberu spravodaja H1Slovakia

Odborné články a pozvánky na konferencie alebo školenia, nové informácie o ľuďoch a nových projektoch. Po prihlásení darček zdarma: Kniha 10 × 10 chýb v internetovom marketingu

Prihlásením odberu súhlasím so spracovaním os. údajov podľa zákona

ZavrieťZavrieť

Chcete si přečítať skvelý článok? Ísť na konferenciu, kde prednášajú (há)jednotky? A byť v centre diania?

Registrujte se a sledujte aktuality ze sveta online a výkonnostného marketingu.