Pon - Pia 9:00 – 17:00

Audit existujúcich PPC kampaní

Čo je PPC audit

PPC audit je detailné zhodnotenie vašich PPC kampaní. Posúdime, aký prínos môže vášmu biznisu priniesť reklama platená za preklik. Starostlivo vaše kampane zrevidujeme a ak nájdeme nejaké nedostatky, navrhneme ich efektívne odstránenie.

S čím vám audit pomôže

V audite reklamných kampaní vo vyhľadávačoch a obsahovej sieti sa venujeme všetkým dôležitým aspektom, ktoré ovplyvňujú efektivitu vašich kampaní v Google Ads a Etargete:

  • Posúdime potenciál reklamy vo vyhľadávačoch a obsahovej sieti pre váš biznis. Zároveň zhodnotíme reálnosť dosiahnutia vami vytýčených cieľov a vašu konkurenciu v platenom hľadaní. Detailne sa pozrieme, či logická štruktúra, nastavenie účtu a rozsah kampaní zodpovedá stanoveným cieľom a potenciálu.
  • Preveríme i správnosť jazykového a lokálneho cielenia a správnosť nastavenia merania výsledkov kampaní.
  • Zanalyzujeme cenové ponuky v jednotlivých zostavách vašej kampane a navrhneme ich úpravy tak, aby ste z kampane vyťažili maximum. Skontrolujeme, či nastavenie rozpočtov a cien kampaň neobmedzujú.
  • Zameriame sa na relevanciu a obchodný potenciál kľúčových slov. Navrhneme spôsob, akým rozšíriť zostavy kľúčových slov a dosiahnuť tak vyšší zásah vo vyhľadávaní. Vyhodnotíme, ktoré skupiny slov vašej kampani iba neefektívne odčerpávajú rozpočet, pomôžeme vám navrhnúť vylučovacie slová, ktorá cielenie vašej kampane spresní.
  • Zhodnotíme texty vašich kampaní a navrhneme možnosti, ako môžete svoje inzeráty písať lepšie. Privedú vám viac potenciálnych zákazníkov.
  • Overíme, či návštevníkov z reklamných kampaní privádzate na najvhodnejšie stránky vášho webu.

Ak používate aj kampane v obsahovej sieti, či už kontextové, cielené na umiestnenie, záujmy alebo témy, v Google Ads, poradíme vám, ako zacieliť lepšie. Naučíme vás pracovať s cielením v obsahovej sieti odlišným spôsobom, než s kampaňami určenými pre vyhľadávanie. Pokiaľ obsahovú sieť nepoužívate, hoci to pre vaše odvetvie môže byť zaujímavé, navrhneme spôsob, ako môžete začať.

Napíšte nám

Napíšte nám, vysvetlite vašu situáciu a nechajte si vypracovať bezplatný návrh riešenia v priestore onlinu v ktorom sme doma.


Informácie o spracovaní osobných údajov