Obsahová analýza webu

Čo je obsahová analýza

Rozumejú ľudia obsahu vašich textov? Neodrádzajú ich svojou dĺžkou a zložitosťou? Sú dostatočne obchodne presvedčivé? Na tieto a ďalšie otázky vám odpovie naša obsahová analýza.

V čom vám obsahová analýza pomôže

Kvalitné texty, obsahujúce maximálne množstvo dôležitých kľúčových slov, sú základom pre optimalizáciu vášho webu pre vyhľadávače. Zároveň musia byť dostatočne zrozumiteľné a výstižné, aby presvedčili návštevníkov stránky o kvalitách vašich produktov alebo služieb.

V obsahovej analýze skontrolujeme najdôležitejšie texty vášho webu a dáme vám konkrétne rady, ako ich vylepšiť. Výsledkom týchto úprav bude predovšetkým vyššia návštevnosť webu a nárast počtu zákazníkov.

Čo analýza obsahuje

Zhodnotenie kvality a kvantity obsahu vášho webu.

Konkrétne odporúčania vhodných úprav obsahu, vedúce k zvýšeniu návštevnosti.

Odporúčania zvyšujúce obchodnú presvedčivosť vašich textov.

Detailnú analýzu kľúčových slov a odporúčania, ako na ich základe vytvoriť lepšie texty.

Prehľad a zhodnotenie aktuálnych výsledkov webu vo vyhľadávačoch.

Napíšte nám

Napíšte nám, vysvetlite vašu situáciu a nechajte si vypracovať bezplatný návrh riešenia v priestore onlinu v ktorom sme doma.


Informácie o spracovaní osobných údajov