Správa a optimalizácia PPC kampaní

Čo je správa a optimalizácia PPC kampaní

Spoločne s vami stanovíme stratégiu reklamných kampaní, ciele, ku ktorým budú smerovať a metriky, podľa ktorých budeme hodnotiť úspešnosť. Definujeme vhodnú štruktúru kampane. Vyberieme relevantné kľúčové slová a vytvoríme reklamné texty. Nastavíme meranie kampaní v PPC systémoch, poradíme vám s jeho implementáciou. Kampane budeme priebežne optimalizovať podľa jedinečných metodík, vychádzajúcich z dlhodobých skúseností a interného know-how. Cieľom optimalizácie je maximalizovať efekt a znižovať náklady. Zaistíme priebežný monitoring kampane i vyhodnocovanie kľúčových parametrov v pravidelných reportoch.

Vďaka správe a optimalizácii PPC kampaní:

Do 15 minút môžete byť na prvej strane vo vyhľadávači.

Sami si určujete, koľko ste ochotní zaplatiť za privedeného návštevníka.

Správou svojich kampaní výrazne ovplyvníte ich výkon a často i znásobíte návratnosť vložených prostriedkov.

Platíte iba za reálneho návštevníka vašich stránok.

Oslovujete zákazníka v konečnej fáze rozhodovania.

PPC kampane zverené H1Slovakia spravuje tím špecialistov s dlhodobými skúsenosťami. Všetci členovia oddelenia PPC reklamy sú držiteľmi titulu Google Advertising Professional, H1Slovakia je držiteľom certifikácie Adwords Qualified Company.

Čo obnáša správa PPC kampaní od H1Slovakia

Spoločne s vami stanovíme stratégieu reklamných kampaní, ciele, ku ktorým budú smerovať a metriky, podľa ktorých budeme hodnotiť úspešnosť.

Definujeme vhodnú štruktúru kampane. Vyberieme relevantné kľúčové slová a vytvoríme reklamné texty.

Nastavíme meranie kampaní v PPC systémoch, poradíme vám s jeho implementáciou.

Kampane budeme priebežne optimalizovať podľa jedinečných metodík, vychádzajúcich z dlhodobých skúseností a interného know-how. Cieľom optimalizácie je maximalizovať efekt a znižovať náklady.

Zaistíme priebežný monitoring kampane i vyhodnocovanie kľúčových parametrov v pravidelných reportoch. 

Napíšte nám

Napíšte nám, vysvetlite vašu situáciu a nechajte si vypracovať bezplatný návrh riešenia v priestore onlinu v ktorom sme doma.


Informácie o spracovaní osobných údajov