Pon - Pia 9:00 – 17:00

Stratégia link buildingu

Čo je stratégia link buildingu

V rámci prípravy stratégie link buildingu zanalyzujeme odkazový profil vášho webu a webov vašich konkurentov. Posúdime vašu odkazovú popularitu a nájdeme nový potenciál a priestor pre jej ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie. Ukážeme vám pokročilé spôsoby a možnosti získavania kvalitných spätných odkazov s prihliadnutím k špecifickým potrebám vášho webu.

Čo vám stratégia link buildingu prinesie

Rozhodujete sa, či má pre vás link building zmysel a v akej forme a intenzite sa mu máte venovať? Pomôžeme vám urobiť si obraz o vašom postavení v rámci trhu v porovnaní s konkurentmi, vyhodnotíme vaše doterajšie link buildingové aktivity a posúdime vaše ciele. Stratégie link buildingu je vhodné vypracovať aj vtedy, ak sa už link buildingu venujete a radi by ste sa pustili aj do jeho pokročilejších metód.

Ako vyzerá obsah stratégie

Stratégia link buildingu je dokument zložený z troch častí. V úvode zanalyzujeme váš súčasný odkazový profil, posúdime ho z hľadiska kvantity i kvality. Zameriame sa na faktory, akými sú relevancia odkazov, texty spätných odkazov, cieľové stránky, ich umiestnenie na stránkach, rôznorodosť odkazového portfólia a jeho vývoj v čase.

V druhej časti sa zameriame na situáciu na trhu vo vašom odvetví. Posúdime odkazové portfóliá webov, ktoré vy sami považujete za najväčších konkurentov, alebo sa ako konkurenti javia na základe výsledkov vyhľadávania najdôležitejších fráz a kľúčových slov. Urobíte si tak obraz o postavení klienta a situácii na trhu. Odhalíme špecifiká vášho odvetvia a možné riziká, s ktorými sa môžete stretnúť. 

Na základe týchto poznatkov získate odporúčanie, do akej miery a v akej intenzite a forme sa link buildingu venovať. Navrhneme súhrn jednorazových i dlhodobých aktivít a ukážeme vám zaujímavé príklady z praxe, ktoré pomôžu vaše odkazové portfólio efektívne rozvíjať.

Cieľom je systematické získavanie nových spätných odkazov a spoluprác

Napíšte nám

Napíšte nám, vysvetlite vašu situáciu a nechajte si vypracovať bezplatný návrh riešenia v priestore onlinu v ktorom sme doma.


Informácie o spracovaní osobných údajov