Pon - Pia 9:00 – 17:00

Webová Analytika

Chcete lepšie spoznať návštevníkov vašich stránok? Pomôžeme vám správne nastaviť Google Analytics, aby ste mohli zo svojich dát vyťažiť viac. Ak meriate správne, môžeme spracovať analýzu návštevnosti a nájsť silné a slabé miesta vašej prezentácie.

 • Skontrolujeme, či máte správne nastavené meranie.
 • Zistíme, ako sa návštevníci na vašom webe správajú.
 • Vďaka získaným dátam zlepšíme výkonnosť vašich stránok.

Komplexné nastavenie Google Analytics

Merací systém Google Analytics ponúka veľa možností a štatistík, pri ktorých vhodnom nastavení získate pre svoje rozhodovanie cenné a nezastupiteľné informácie.

 • Nasadíme na váš web Google Analytics a detailne ho nastavíme.
 • Prispôsobíme meranie lokálnym podmienkam slovenského trhu.
 • Poradíme vám, čo vo výsledkoch meraní sledovať.

Ak chcete efektívne merať úspešnosť svojho webu, vyberte si:

Komplexné nastavenie Google Analytics

Pomôžeme vám vaše meranie správne nastaviť a zo svojich dát vyťažiť viac.

Analýza návštevnosti

Zistite, kto váš web navštevuje, ako sa po ňom pohybuje a kde narážajú vaši návštevníci na ťažkosti. Dozviete sa, kde sú problematické miesta a ako nevynakladať prostriedky neefektívne.

 • Posúdime návštevnosť vášho webu a jej zloženie.
 • Zhodnotíme kvalitu stránok, na ktoré vaši návštevníci vstúpia najskôr.
 • Odhalíte, kde sa návštevníci na vašom webe dostávajú do problémov a overíte si, či vynakladáte prostriedky efektívne.
 • Zmeriame návratnosť investícií vášho internetového obchodu.

Testovanie webových stránok

Mnohé odporúčania alebo hypotetézy je vhodné otestovať a ďalej pracovať na ich vylepšenie s ohľadom na reálne správanie užívateľov. najmodernejšími metódami a odporučíme vám, ako je zlepšiť. Zistíte, či váš web dodržiava všeobecne platné pravidlá použiteľnosti. Nájdeme Ak nedostatky, dáme vám odporúčania, ako ich riešiť. V rámci našich služieb Vám radi pomôžeme s výberom vhodnej metódy.

Čo ponúkame?

 • Posúdime návštevnosť vášho webu a jej zloženie.
 • Zhodnotíme kvalitu stránok, na ktoré vaši návštevníci vstúpia najskôr.
 • Zmeriame návratnosť investícií vášho internetového obchodu.

Prečo testovať webové stránky?

 • Pomocou testovania zistíte reálne správanie užívateľov.
 • Odhalíte problematické prvky, ktoré nie sú na prvý pohľad užívateľom jasné.
 • Overíme si hypotézy a dostanete odpovede, na to kde sa užívatelia strácajú.
 • Lepšie stanovíte priority na stránke.
 • Po zapracovaní týchto nedostatkov zvýšite predajnosť vašich stránok.

Chcete si otestovať svoj web? Vyberte si:

Testovanie štruktúry webu

Netrápte sa sami so zostavovaním štruktúry webu. Prenechajte ju svojim budúcim zákazníkom.

A / B testovanie

Získajte objektívne podklady pre svoje rozhodovanie a nevyužívajte náklady neefektívne.

Feedbackový formulár

Dostaňte spätnú väzbu od používateľov svojho webu a využite tejto informácie na zlepšenie a rozšírenie svojho biznisu.

Napíšte nám

Napíšte nám, vysvetlite vašu situáciu a nechajte si vypracovať bezplatný návrh riešenia v priestore onlinu v ktorom sme doma.


Informácie o spracovaní osobných údajov